Åkergyllen

(åkerkårel, storkårel, ) (Erysimum cheiranthoides L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Gyldenlak-Hjørneklap , Storbrittanien Treacle-mustard, Estland Põld-harakalatv, Finland Peltoukonnauris, HollandGewone steenraket, Island Akurgyllir, Lettland Parasta perkonene, Litauien Smalkinis tvertikas, Norge Åkergull, Polen Pszonak drobnokwiatowy, Ryssland Желтушник левкойный, Tyskland Acker-Schöterich,

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Fröförrådet i marken får då i stället dö av efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att åkergyllen inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning