Åkerförgätmigej

(Myosotis arvensis (L.) Hill) Fam:. Boraginaceae

Danmark Mark-Forglemmigej, Storbrittanien Field Forget-me-not, Estland Põld-lõosilm, Finland Peltolemmikki, HollandMiddelst vergeet-mij-nietje, Island Gleym-mer-ei, Lettland Tiruma neaizmirstule, Litauien Dirvine neužmirštuole, Norge Åkerminneblom, Polen Niezapominajka polna, Ryssland Незабудка полевая, Tyskland Acker-vergissmeinnicht,

Se även backförgätmigej, brokförgätmigej, vårförgätmigej


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.