Riddarsporre

(vild riddarsporre, åkerriddarsporre, ) (Consolida regalis S. F. Gray) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Korn-Riddarsporre, Storbrittanien Forking Larkspur, Estland Põld-varesjalg, Finland Rikkakukonkannus, HollandWilde ridderspoor, Island Keisaraspori, Lettland Tiruma zilausis, Litauien Dirvinis raguolis, Norge Riddarspore, Polen Ostróżeczka polna, Ryssland Сокирки полевые, живокость полевая, Tyskland Acker-Rittersporn,

Rödlistad

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.