Revfingerört

(revig fingerört, ) (Potentilla reptans L.) Fam:. Rosaceae

Danmark Krybende Potentil, Storbrittanien Creeping Cinquefoil, Estland Roomav maran, Finland Suikerohanhikki, HollandVijfvingerkruid, Lettland Ložnu retejs, Litauien Penkiapiršte sidabražole, Norge Krypmure, Polen Pięciornik rozłogowy, Ryssland Лапчатка ползучая, Tyskland Kriechendes Fingerkraut,

Se även gåsört


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.