Lomme

(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Hyrdetaske, Storbrittanien Shepherd´s-purse, Estland Harilik hiirekõrv, Finland Lutukka, HollandHerderstasje, Island Hjartarfi, Lettland Ganu plikstinš, Litauien Trikerte žvagine, Norge Gjetartaske, Polen Tasznik pospolity, Ryssland Пастушья сумка обыкновенная, Tyskland Hirtentäschelkraut,

Under medeltiden en viktig medicinalväxt, främst som blodstillande medel. Späda plantor utmärkt som smörgåskrasse (senapssmak).

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken får i stället dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att lommen inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning