Brunört

(skogshumle, ) (Prunella vulgaris L) Fam:. Lamiaceae

Danmark Almindelig Brunelle, Storbrittanien Selfheal, Estland Harilik käbihein, Finland Niittyhumala, HollandGewone brunel, Island Blákolla, Lettland Parasta brungalvite, Litauien Paprastoji juodgalve, Norge Blåkoll, Polen Głowienka pospolita, Ryssland Черноголовка обыкновенная, Tyskland Kleine Braunelle,

(Delar av bildmaterial från Biopix.dk.)

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom regelbunden klippning/avslagning eller att de rotslående stjälkarna dras upp innan brunörten går i blomm och sätter frö.

Känslig för jordbearbetning. En halvträda ger mycket god effekt. Det kan vara fråga om en s.k. vallträda där man redan i juni bryter efter en tidig vallskörd eller avbetning (använd skumrist) och sedan bearbetar fram till höstsådd (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Handrensning eller uppgrävning