Brunört

(skogshumle, ) (Prunella vulgaris L) Fam:. Lamiaceae

Danmark Almindelig Brunelle, Storbrittanien Selfheal, Estland Harilik käbihein, Finland Niittyhumala, HollandGewone brunel, Island Blákolla, Lettland Parasta brungalvite, Litauien Paprastoji juodgalve, Norge Blåkoll, Polen Głowienka pospolita, Ryssland Черноголовка обыкновенная, Tyskland Kleine Braunelle,

(Delar av bildmaterial från Biopix.dk.) 

LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: Spadlik till hästskoformad (längd 4–5 mm), skaftade. Mittnerv otydlig. Bladskiva glatt.

Örtblad: Framkommer två och två (korsvis motsatta) och är hjärt till äggformade med hel kant. Håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 5–30 cm. Tidig sidoskottsbildning. De blåvioletta, läppformade blommorna sitter i axlika, kransställda samlingar i stjälktopparna.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i hela landet. Äldre vallar, gräsmattor, ängs- och betesmarker, åker- och vägkanter samt stränder. Inget större problem men kan på lite fuktigare platser breda ut sig ordentligt och bli mattbildande. I större mängd får då vallfodret och betet sämre smaklighet.

Biologi: Första året bildas en övervintrande ofta vintergrön rosett, som tidigast blommar året därpå. Förökas framför allt med frön, som främst gror under våren, men också med rotslående, ovanjordiska stamutlöpare (stoloner).