Parksallat

(Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr.) Fam:. Asteraceae

Danmark Kæmpe-Turt , Storbrittanien Common Blue-sow-thistle , Estland Suurelehine soosalat, Finland Tarhasinivalvatti, HollandAlpensla, Island Kákasusblámi, Norge Kjempeturt, Ryssland Цицербита крупнолистная,

Trädgårdsflykting från Ryssland (Uralbergen). Första förvildade plantorna i Sverige är rapporterade från Vaxholm 1921. Idag ett av våra mest besvärliga trädgårdsogräs.

Se även kålmolke, svinmolke, åkermolke

        Kontroll:

  • Vidta alltid åtgärder så fort som möjligt så att ogräset inte hinner etablera sig allt för väl.
  • Kontrollera att rotbitar inte följer med vid omplantering av växtmaterial.
  • Genom återkommande avklippning ( t.ex. gräsklippare, röjsåg) av bladmassan under 2–3 år tröttar man ut beståndet genom att tömma energireserverna i de underjordiska delarna. Störst effekt vid 5–10 blad / skott (se kompensationspunkt).
  • Marktäckning under 2 år med material som ej släpper igenom något solljus är den mest effektiva metoden. Detta innebär att fotosyntesen sätts ur spel medan växten fortsätter att andas (respirera), vilket över tiden tömmer växtens energireserver och växten dör. Tänk på att också täcka ca 1 m utanför beståndet så att kantplantor inte kan komma att sköta beståndets fotosyntes.
  • Slå av blomskaften innan de börjat blomma eller klipp av blomflockarna innan de fröar av sig. 
  • Kemisk bekämpning (t.ex. genom avstrykning) är naturligtvis möjligt, men risken är stor att ogräsmedlet överförs i marken, genom rotkontakt från parksallaten till andra växter som man vill ha kvar, med ödestigra effeker som följd.

För vidare information kring  Kontroll/livsform se under fliken ovan. 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning