Rävtörel

(rävmjölkstörel, ) (Euphorbia peplus L.) Fam:. Euphorbiaceae

Danmark Gaffel-Vortemaelk, Storbrittanien Petty Spurge, Estland Aed-piimalill, Finland Kolmisädetyräkki, HollandTuinwolfsmelk, Island Garðamjólk, Lettland Darza dievkreslinš, Litauien Daržine karpažole, Norge Byvortemjølk, Polen Wilczomlecz ogrodowy, Ryssland Молочай бутерлаковый, Tyskland Garten-Wolfsmilch,

Växtens mjölksaft är giftig och kan bl.a. framkalla stark reteffekt på hud och slemhinnor.

Se även revormstörel, småtörel.


För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar; under vår och försommar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att rävtöreln inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Ogräsharvning