Rävtörel

(rävmjölkstörel, ) (Euphorbia peplus L.) Fam:. Euphorbiaceae

Danmark Gaffel-Vortemaelk, Storbrittanien Petty Spurge, Estland Aed-piimalill, Finland Kolmisädetyräkki, HollandTuinwolfsmelk, Island Garðamjólk, Lettland Darza dievkreslinš, Litauien Daržine karpažole, Norge Byvortemjølk, Polen Wilczomlecz ogrodowy, Ryssland Молочай бутерлаковый, Tyskland Garten-Wolfsmilch,

Växtens mjölksaft är giftig och kan bl.a. framkalla stark reteffekt på hud och slemhinnor.

Se även revormstörel, småtörel.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.