Luddvicker

(tranärter, ) (Vicia villosa Roth) Fam:. Fabaceae

Danmark Sand-Vikke, Storbrittanien Fodder Vetch, Estland Põld-hiirehernes, Finland Ruisvirna, HollandZachte wikke, Island Dúnflækja, Lettland Smiltaja vikis, Litauien Ruginis vikis, Norge Lodnevikke, Polen Wyka kosmata, Ryssland Горошек мохнатый, Tyskland Zottelwicke,

Luddvicker förekom redan på 1700-talet som foderväxt, men infördes först i större omfattning på 1850-talet för att sedan allt mer ersättas av andra foderväxter. Arten är enbart höstgroende och kunde därigenom bli ett besvärligt ogräs i höstsäd (sandiga marker). Idag ovanlig som åkerogräs. En allt effektivare utsädesrensning under 1900-talet och artens känslighet för kemisk bekämpning har bidragit till dess tillbakagång. Idag har arten fått en viss rennässans som gröngödslings- och grovfoderväxt vid ekologisk odling.

Se även duvvicker, häckvicker, kråkvicker, sommarvicker, sparvvicker.