Backskärvfrö

(Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl) Fam:. Brassicaceae

Danmark Alpe-Pengeurt, Storbrittanien Alpine Penny-cress, Estland Alpi litterhein, Finland Kevättaskuruoho, Lettland Zilganais naudulis, Litauien Melsvoji čiužutė, Norge Vårpengeurt, Ryssland Ярутка альпийская, Tyskland Gebirgs-Hellerkraut ,

 En av vårens första blommande växter. Inkommen under första halvan av 1800-talet med gräsfrö (troligen Tyskland). Mångformig art.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.