Backskärvfrö

(Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl) Fam:. Brassicaceae

Danmark Alpe-Pengeurt, Storbrittanien Alpine Penny-cress, Estland Alpi litterhein, Finland Kevättaskuruoho, Lettland Zilganais naudulis, Litauien Melsvoji čiužutė, Norge Vårpengeurt, Ryssland Ярутка альпийская, Tyskland Gebirgs-Hellerkraut ,

 En av vårens första blommande växter. Inkommen under första halvan av 1800-talet med gräsfrö (troligen Tyskland). Mångformig art.

Inget direkt problem som ogräs.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar så att ogräsfröna stimuleras att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att växten inte ges möjlighet att gå i blomm och sätta frö.