Åkerranunkel

(åkermöja, ) (Ranunculus arvensis L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Ager-Ranunkel, Storbrittanien Corn Buttercup , Estland Põldtulikas, Finland Peltoleinikki, HollandAkkerboterbloem, Lettland Tiruma gundega, Litauien Dirvinis vedrynas, Norge Piggsoleie, Polen Jaskier polny, Ryssland Лютик полевой, Tyskland Ackerhahnenfuß,

Rödlistad

Se även majsmörblomma, revsmörblomma, svalört, vanlig smörblomma.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.