Åkerranunkel

(åkermöja, ) (Ranunculus arvensis L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Ager-Ranunkel, Storbrittanien Corn Buttercup , Estland Põldtulikas, Finland Peltoleinikki, HollandAkkerboterbloem, Lettland Tiruma gundega, Litauien Dirvinis vedrynas, Norge Piggsoleie, Polen Jaskier polny, Ryssland Лютик полевой, Tyskland Ackerhahnenfuß,

Rödlistad

Se även majsmörblomma, revsmörblomma, svalört, vanlig smörblomma.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)