Korndådra

(Neslia paniculata (L.) Desv.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Rundskulpe, Storbrittanien Ball Mustard, Estland Põld-linnutuder, Finland Ohraruoho, HollandVinkezaad, Island Perlumustarður, Lettland Skaraina paidra, Litauien Dirvine prožikle, Norge Finkefrø, Polen Ożędka groniasta, Ryssland Круглец метельчатый, неслия метельчатая, Tyskland Finkensame,

Rödlistad

Något kontrollbehov finns knappast idag för denna rödlistade art, men om så skulle vara fallet gäller samma som för arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att dådran inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).