Fliknäva

(Geranium dissectum L) Fam:. Geraniaceae

Danmark Kløftet Storkenaeb, Storbrittanien Cut-leaved Crane´s-bil, Estland Lõhislehine kurereha, Finland Liuskakurjenpolvi, HollandSlipbladige ooievaarsbek, Island Spóablágresi, Lettland Škelta gandrene, Litauien Karpytasis snaputis, Norge Åkerstorkenebb, Polen Bodziszek porozcinany, Ryssland Герань рассечённая, Tyskland Schlitzblättriger Storchschnabel,

Se även duvnäva, mjuknäva, skatnäva, sparvnäva.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.