Brännässla

(nälla, nättla, stornässla, vanlig brännässla, ) (Urtica dioica L.) Fam:. Urticaceae

Danmark Stor Nælde, Storbrittanien Common Nettle, Estland Kõrvenõges, Finland Nokkonen, HollandGrote brandnetel, Island Brenninetla (Stórnetla), Lettland Liela natre, Litauien Didžioji dilgele, Norge Stornesle, Polen Pokrzywa zwyczajna, Ryssland Крапива двудомная, Tyskland Große Brennessel,

En av våra äldsta och mest mångsidiga nyttoväxter, som under 1600- och 1700-talet kunde odlas i särskilda nässelgårdar. Överträffar många av våra idag odlade grönsaker vad beträffar vitamin- och mineralinnehåll. Våra dagars nässelsoppa är bara ett blekt minne av den flitiga användning som växten förr hade som medicinskt universalmedel, fiberväxt (nätteltyg), växtskyddsmedel (nässelvatten) och färgväxt.

Se även etternässla, vitplister