Besksöta

(Solanum dulcamara L.) Fam:. Solanaceae

Danmark Bittersød Natskygge, Storbrittanien Bittersweet, Estland Harilik maavits, Finland Punakoiso, HollandBitterzoet, Lettland Bebrukarklinš, Litauien Karklavijas, Norge Slyngsøtvier, Polen Psianka słodkogórz, Ryssland Паслён сладко-горький, Tyskland Bittersueßer Nachschatten,

Besksötan innehåller solanin en glykoalkaloid som kan förorsaka förgiftningar. Största mängden finns i stam och blad. Växten har använts inom folkmedicinen och den vedartade stjälken till korgflätning.

(Delar av bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.