Sprängört

(Cicuta virosa L.) Fam:. Apiaceae

Danmark Gifttyde, Storbrittanien Cowbane , Estland Harilik mürkputk, Finland Myrkkykeiso, Island Beiskjusveipur, Lettland Indīgais velnarutks, Litauien Nuodingoji nuokana, Norge Selsnepe, Ryssland Вех ядовитый, Tyskland Wasserschierling,

Sprängörten är en av våra giftigaste växter och växer alltid nära vatten, som näringsrika sjöar/dammar och åar. Växten innehåller ämnet cicutoxin bundet som glykosid. Giftet leder till störningar i centrala nervsystemet och symptomen påminner om epilepsi. Unga skott, roten och stammens nedre del är giftigast. Betesdjur kan under torra sommrar vid sjunkande vattennivåer komma i kontakt med växten eller att rötter i samband med dikning och annan markberedning grävs upp. Betande djur kan också trampa sönder plantor och då få i sig giftet när de dricker av vattnet. Giftet minskar ej i torkade växtdelar.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.