Åkerfräken

(rävrumpa, grangräs, krypfräken, puggerocka, täpperocka (Sk.), ) (Equisetum arvense L.) Fam:. Equisetaceae

Danmark Ager-Padderok, Storbrittanien Field Horsetail, Estland Põldosi, Finland Peltokorte, HollandHeermoes, Island Klóelfting, Lettland Tiruma kosa, Litauien Dirvinis asiuklis, Norge Åkersnelle, Polen Skrzyp polny, Ryssland Хвощ полевой, Tyskland Acker-Schachtelhalm,

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

Som medicinalväxt är åkerfräken ett gammalt universalmedel. Den är också ett av våra äldsta polermedel för tenn och silver då åkerfräken innehåller mycket kiselsyra. Lägger man den i vatten några dagar får man ett växtskyddsmedel som anses skydda för svampangrepp. Vid växtfärgning ger åkerfräken en kraftigt gul färg. Av växten kan också beredas ett slags örtte. I alla dessa användningsområden är det de gröna sommarskotten som används.

Retzius skriver i Flora Oeconomica Sveciae (1806) om åkerfräken: " I wattensjuka ängar och åkrar är detta et elakt ogräs, hälst det kryper wida kring med sine långa rötter, och då dessa dels gå djupt, dels ökas af sönderslitne rötter, står det näppeligen at utrota utan genom tilräckelig och wäl underhållen dikning, hwarigenom bottensyran aldeles uttappas"

Se även fräken-arter.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Andersson, T. 1997. Crop rotation and weed flora, with special reference to the nutrient and light demand of Equisetum arvense L. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria 74, 38 pp.

 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Hultin S., Carlsson G. 2009. Rensa trädgården från kirskål, kvickrot, maskros och annat ogräs. Semic.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.