Sumpnoppa

(Gnaphalium uliginosum L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Sump-Evighedsblomst, Storbrittanien Marsh Cudweed , Estland Soo-kassiurb, Finland Savijäkkärä, Island Grámygla, Lettland Dumbrāja zaķpēdiņa, Litauien Pelkinis pūkelis, Norge Åkergråurt, Polen Szarota błotna, Ryssland Сушеница топяная, Tyskland Sumpfruhrkraut ,

Arten sprider sig effektivt och anpassar sig väl till nya platser tack vare sin genetiska variation. Sumpnoppan kan vara förgrenad eller oförgrenad och också dess hårighet varierar.LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).