Taggsallat

(Lactuca serriola L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Tornet Salat, Storbrittanien Prickly Lettuce, Estland Noollehine salat, Finland Piikkisalaatti, HollandKompassla, Island Þyrnisalat, Lettland Kompasa salats, Litauien Kompasine salota, Norge Taggsalat, Polen Sałata kompostowa, Ryssland Латук компасный, Tyskland Kompass-lattich,

Taggsallaten har särskilt i Nederländerna använts i förädlingen av nya sallatssorter, främst som källa till motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur. Under spridning.