Spjutsporre

(Kickxia elatine (L.) Dumort.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Spydbladet Torskemund, Storbrittanien Sharp-leaved Fluellen , Estland Odalehine sabaõis, Finland Keihäsnielukukka, HollandSpiesleeuwebek, Island Flugugin, Norge Spydtorskemunn, Ryssland Киксия повойничковая, Tyskland Echtes Tännelkraut ,

Rödlistad

(Delar av bildmaterialet från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Runda till äggformade (längd 5–7 mm), skaftade. Mittnerv otydlig. Håriga.

Örtblad: Framkommer två och två, äggformade så småningom strödda samt spetsiga, spjut- eller pillika, tydlig nervatur. Håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 10–40 cm, stjälk nedliggande och långhårig, körtelhår förekommer, rikligt med sidoskott, revigt växtsätt. Blommorna är blekgula och  tvåläppiga (överläpp violett) med rak sporre och sitter ensamma på långa skaft från bladvecken. Frukten har formen av en rund kapsel.

Utbredning, växtplats och betydelse: Sällsynt eller tillfällig i sydligaste Götaland. Åker (ofta stubbåker; fuktig, kalkhaltig lerjord) samt skräp- och ruderatmarker. Ingen direkt betydelse som åkerogräs. Starkt minskande.

Biologi: Förökas med frön, som gror under senvåren. Frönas livslängd i marken >5 år.