Småsporre

(Chaenorrhinum minus (L.) Lange) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Liden Torskemund, Storbrittanien Small Toadflax, Estland Pihkane haiklõug, Finland Kissankita, HollandKleine leeuwebek, Island Reskigin, Lettland Mazvircele, Litauien Mažoji linoke, Norge Småtorskemunn, Polen Lnica mała, Ryssland Льняночка малая, Tyskland Kleines Leinkraut,

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar; under vår och försommar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att småsporren inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka nedan)