Väg 1

Utvuxen planta - bladform, blomfärg etc. med bildurval

Välj Blad – form:
Hela
(runda, ovala, lansettlika eller äggrunda)


Hela

Hela
(hjärt-, pil-, spjut- eller njurlika)


Hela

Handflikiga/handdeladeHandflikiga/handdelade

ParflikigaParflikiga

Parflikiga med stor toppflikParflikiga med stor toppflik

Parbladiga utan klängeParbladiga utan klänge

Parbladiga med klänge           Parbladiga med klänge           

Upprepat parflikiga/parbladigaUpprepat parflikiga/parbladiga

Flerfingrade eller tredelade
(3-6 fingrar)


Flerfingrade eller tredelade

KransställdaKransställda

Tråd-/långsmalaTråd-/långsmala

DillikaDillika

Bladlös