Väg 1

Utvuxen planta - bladform, blomfärg etc. med bildurval

Välj Växtmiljö:
Åker
som bearbetas regelbundetTrädgård
Gårdsmiljöer
Skräp-/ruderatmark
Ängs- och betesmark
Vall på åker
Torr öppen mark
Gräsmattor
Åker-, vägkanter och banvallar