Exempel examination 1:

I trädgårdslandet finner du en nedliggande växt (ört) med röda, knappt centimeterstora blommor. Vad kan nu detta vara?

 1. Klicka väg 1 då det är fråga om att bestämma fullvuxna plantor som blommar. Ta fasta på några karaktärer som du tycker är tydliga för växten. För det mesta räcker det med att välja 3 – 4 karaktärer enligt listan för att klara bestämningen via de presenterade småbilderna.
 2. Ört, gå in under "Typ av växt" och markera för ört och ge ett Ok. Ger 185 träffar.


 3. Plantan växer i trädgårdslandet, gå då in under "Växtmiljö" och markera för trädgård och ge ett Ok. Ger 122 träffar.

 4. Blomman är röd, gå in under "Blomfärg" och markera för rött och ge ett Ok. Ger 33 träffar.
 5. Blommans storlek är knappt 10 mm, gå in under "Blommans – storlek" och markera för 3–10 mm och ge ett Ok. Ger 12 träffar.
   
 6. Växten har ett nedliggande växtsätt, gå in under "Stjälkens – riktning" och markera för nedliggande/krypande och ge ett Ok. Ger 2 träffar.
   
 7. Örtbladen är glatta (ej håriga), gå in under "Blad – behåring" och markera för kala/glatt och ge ett Ok. Ger svaret RÖDMIRE och du kan klicka till en beskrivning av arten med bildmaterial.

 

Exempel examination 2:

När stråsäden fått 2–3 blad finner du groddplantor, som du inte känner igen, med ovala till lansettlika, håriga hjärtblad. De omvänt äggrunda till tunglika örtbladen är också håriga, de bildar en rosett.

 1. Klicka väg 2 då du vill snabbestämma groddplantan.
 2. Välj hjärtbladsform i hjärtbladsschemat, grupp C eller D skulle kunna passa.
 3. Välj örtbladsform i örtbladsschemat, grupp 3 eller 7 skulle kunna passa.
 4. Av grupperna C3, C7, D3 och D7 kan vilken som hellst väljas.
 5. Ditt val blir t.ex. C3, vilket ger 9 träffar.

  Välj C - Lancettlika hjärtblad och klilcka på "Gå till nästa steg".

  Välj 3 - Lancettlika; tunglika första örtblad, och klicka på "Gå till nästa steg".

   
 6. För att begränsa sökningen markeras hjärtblad håriga och bladrosett. Ger svaret RAST och du kan klicka till en beskrivning av arten med bildmaterial.

Att de kan bli flera grupper beror på att det ofta finns en genetisk variation hos en art när det gäller bladformer och att dessa också i viss mån påverkas av odlingsförhållandena på växtplatsen, t.ex. torrt/soligt eller fuktigt/skuggigt.

 

Exempel examination 3:
 
När stråsäden fått 2–3 blad finner du groddplantor, som du inte känner igen, med ovala till elliptiska, glatta hjärtblad. De nästan runda till äggrunda örtbladen som framkommer parvis har glatta bladskivor, de bildar ingen rosett, stjälk rund. Efter att ha bestämt hjärt- och örtbladsform i respektive schema kommer du till någon av grupperna: C7,C8,D7 eller D8.

Att de kan bli flera grupper beror på att det ofta finns en genetisk variation hos en art när det gäller bladformer och att dessa också i viss mån påverkas av odlingsförhållandena på växtplatsen, t.ex. torrt/soligt eller fuktigt/skuggigt.

Ditt val blir t.ex. C7 och då  blir nästa val:

hjärtblad a) håriga eller aa) glatta. De är glatta, du väljer alltså alternativ aa

örtblad framkommer b) parvis eller bb) enkeltvis. De kommer två och två, du väljer alltså alternativ b.

örtbladsskivor c) håriga eller cc) glatta. De är glatta, du väljer alltså alternativ cc.

stjälkar d) fyrkantiga eller dd) ej fyrkantiga. De är runda, du väljer alltså alternativ dd och svaret blir då VÅTARV och du kan klicka till en  beskrivning av arten med bildmaterial.

De tagna stegen för att nå fram till våtarv markerad med de röda pilarna.

Kommer du fram till ett växtnamn inom parantes innebär detta att din planta av någon anledning inte är riktigt representativ för denna art så försök få tag i fler plantor och/ eller gör om bestämningen.