Väg 3

Groddplantor - hjärt- och örtbladsform, bildurval
Välj hjärtbladsform här:
A. Trådlika – syllika
vanligen 1,5 mm breda. Oskaftade; bladtopp trubbig – spetsig.
hj_blad_A
B. Lansettlika
längden minst 5 x bredden. Oskaftade – skaftade; bladtopp spetsig.
hj_blad_B
C. Lansettlika
längden 2-4 x bredden. Elliptiska – äggrunda; bladtopp spetsig.
hj_blad_C
D. Avlångt ovala – tunglika
Oskaftade – skaftade.
hj_blad_D
E. Ovala
Oskaftade eller mycket kort skaftade.
hj_blad_E
F. Ovala – runda
Bladbas tvär, rund eller killik.
hj_blad_F
G. Ovala – runda
Omvänt äggrunda. Bladbas pil eller klolik.
hj_blad_G
H. Omvänt hjärtlika
Omvänt njurlika, symmetriska. Omvänt äggrunda, bladbas killik.
hj_blad_H
I. Spadlika – äggrunda
Bladtopp urnupen eller trubbig.
hj_blad_I
K. Delade
hj_blad_K
L. Njurlika, assymetriska
hj_blad_L
M. Citronlika
hj_blad_M
N. Hjärtlika
hj_blad_N
O. Ej synliga
stannar kvar inom fröskalet: ärtväxter.