"Vilka och hur många vi blir på din åker eller i din trädgård beror på våra egenskaper,
vädret, marken och vad du gör för att mota oss och gynna vad du odlar." 

Information och instruktion

Känner du igen arten så slå upp den direkt (Alternativ 1). Om så inte skulle vara fallet väljer du (Alternativ 2) där du kan välja olika bestämningsvägar.

Alternativ 1.

  • Klicka i menyn ovan på "Ogräsbeskrivningar" och välj i artlisten. Där kan du också välja vilket språk som ogräsens namn skall listas på. Välj bland de nordiska språken, språken runt Östersjön samt engelska, holländska och latin. I artlistan kan man också göra ett urval för att se de arter som är vanligt förekommande i olika miljöer (åker, trädgård, gräsmattor,  ruderatmarker etc.), utrotningshotade, nykomlingar eller giftiga. Man kan också göra ett urval i artlistan efter den livsform som ogräset har – annuell (ettårig), bienn (tvåårig) eller perenn (flerårig).
     
  • Klicka i menyn ovan på "Kontroll - Bekämpning" och/eller "Läs mer/Fördjupning" och läs direkt om biologin och olika kontrollåtgärder.

Alternativ 2.

  ?   ?  

Här kan man välja tre olika bestämningsvägar (nycklar):

1. För bestämning av utvuxna plantorvälj1:

Genom att markera olika karaktärer (tex blomfärg, bladform) serveras man ett urval bilder på arter som motsvarar valda karaktärer. Klicka sedan på den art som stämmer bäst för att komma till artbeskrivning. Se "Exempel 1".

2. För bestämning av groddplantormed bildurval - välj 2:
Välj hjärt- och örtbladsform för att i nästa steg serveras ett urval bilder på arter som motsvarar valet. Klicka sedan på den art som bäst stämmer för att komma till artbeskrivning. Se "Exempel 2".

3. För bestämning av groddplantor med examinationsnyckel - välj 3:
Välj först, som i väg 2, hjärt- och örtbladsform. När det valet är gjort presenteras den lämpligaste vägen (t.ex.C8) i examinationsschemat. I schemat gör man sedan val mellan en räcka av parvisa alternativ (någon gång val mellan tre) för komma fram till ett artnamn. Klicka på namnet för att komma till artbeskrivning. Schemat är uppbygt så att man hela tiden ser vilka alternativ man valt och man har hela tiden möjlighet att gå tillbaka till ett tidigare val för korrigering om man gått fel. I väg 3 ingår cirka 100 arter av de totalt ca 250 som finns beskrivna i artlistan under menyn "Ogräsbeskrivningar". Se "Exempel 3".

Botanisk terminologi

Groddplanta av plister med namn på de olika delarna. För fler botaniska termer klicka på "Botaniska termer".

 

Det är en fördel om du har tillgång till flera plantor och då gärna i olika utvecklingsstadier, vilket ökar säkerheten i din bestämning.

Under "Exempel 1,2,3" ovan finns kortfattade genomgångar av examinationsvägarna.