Väg 1

Utvuxen planta - bladform, blomfärg etc. med bildurval

Välj Stjälk – behåring:
Hårig, taggig eller mjölig
Kala/glatta