Knölklocka

(fältklocka, ogräsklocka, rovklocka, rättikeklocka, ) (Campanula rapunculoides L.) Fam:. Campanulaceae

Danmark Ensidig Klokke, Havepest , Storbrittanien Creeping Bellflower, Estland Kurekellukas, Finland Vuohenkello, HollandAkkerklokje, Island Skriðklukka, Lettland Tiruma pulkstenite, Litauien Pakruminis katilelis, Norge Ugrasklokke, Polen Dzwonek jednostronny, Ryssland Колокольчик рапунцелевидный, Tyskland Acker-Glockenblume ,

"Trädgårdspest" är ett mindre smickrande namn på denna besvärliga, blåklockeliknande art, med anor som nyttoväxt långt ned i medeltiden eller ännu längre. De knöllika uppsvällda rötterna är ätliga och har en rättikeliknande smak.

Denna fleråriga art har en vacker klocklik krona som väl skulle pryda sin plats i trädgården, MEN breder gärna ut sig och kan bli ett mycket besvärligt ogräs. Plantera den i så fall i t.ex. en stor kruka.

Allmänt förebyggande åtgärder:

- Kontrollera att inga underjordiska utlöpare eller rötter följer med redskap och plantmaterial.

Kontrollåtgärder:

- För arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar så att ogräsfröna stimuleras att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att knölklockan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö. Växtföljer med stor andel äldre vallar gynnar artens förekomst.

- Att rätt upp och ned försöka rensa eller hacka bort ett bestånd av knölklocka förvärrar situationen. Försök i stället att skära av de pålrotsliknande rötterna straxt under rothalsen och skyffla sedan bort det övre jordlagret. Rothalsbitar som blir kvar skjuter nya skott från viloknoppar.

- Marktäckning är en mycket effektiv metod av mer långsiktig karaktär (1–2 år) men å andra sidan sköter den sig själv. Strategin är här att svälta ut (se vidare marktäckning, klicka nedan).

- Man kan också välja att svälta ut rotsystemet genom upprepad borttagning av skott när de utvecklat 5–6 välutvecklade blad (kompensationspunkt).

- Kemisk bekämpning (klicka nedan).

(Se också under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Handrensning eller uppgrävning

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning