Åkerranunkel

(åkermöja, ) (Ranunculus arvensis L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Ager-Ranunkel, Storbrittanien Corn Buttercup , Estland Põldtulikas, Finland Peltoleinikki, HollandAkkerboterbloem, Lettland Tiruma gundega, Litauien Dirvinis vedrynas, Norge Piggsoleie, Polen Jaskier polny, Ryssland Лютик полевой, Tyskland Ackerhahnenfuß,

Rödlistad

Se även majsmörblomma, revsmörblomma, svalört, vanlig smörblomma.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Fröförrådet i marken får då i stället dö av efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att åkerranunkeln inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).