Svalört

(kålranunkel, ) (Ranunculus ficaria L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Vorterod, Storbrittanien Lesser Celandine, Estland Kanakoole, Finland Mukulaleinikki, HollandSpeenkruid, Island Vorsoley, Lettland Pavasara mazpurenite, Litauien Pavasarainis švitriešis, Norge Vårkål, Polen Ziarnoplon wiosenny, Ryssland Чистяк весенний, Tyskland Scharbockskraut,

De fäska bladen med sin nötsmak kunde förr användas som salladsprimör under våren (bäst före blomning). Svalörten är liksom andra ranunkelväxter inte helt ogiftig, neutraliseras genom förvällning eller torkning. Växten planterades in vid större gårdar såsom prästgårdar, herresäten och liknande. Arten kom därigenom att särskilt i Finland bli kännetecknande för överklassbosättning.

Se även majsmörblomma, revsmörblomma, vanlig smörblomma, åkerranunkel.LIVSFORM: Flerårig (perenn).