Revsmörblomma

(revsola, revranunkel, revigt solöga, ) (Ranunculus repens L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Lav Ranunkel, Storbrittanien Creeping Buttercup, Estland Roomav tulikas, Finland Rönsyleinikki, HollandKruipende boterbloem, Island Skriðsoley, Lettland Ložnu gundega, Litauien Šliaužiantysis vedrynas, Norge Krypsoleie, Polen Jaskier rozłogowy, Ryssland Лютик ползучий, Tyskland Kriechender Hahnenfuß,

I rabatter och planteringar ett förtretligt ogräs. Växten är som många andra ranunkelväxter giftig. Anses vara mindre giftig än maj- och vanlig smörblomma. Ratas i allmänhet av betesdjur. Förr använd inom folkmedicinen som vårtmedel och mot reumatisk värk.

Se även majsmörblomma, svalört, vanlig smörblomma, åkerranunkel.