Vanlig smörblomma

(solöga, ) (Ranunculus acris L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Bidende Ranunkel, Storbrittanien Meadow Buttercup, Estland Kibe tulikas, Finland Niittyleinikki, Island Brennisóley, Lettland Kodīgā gundega, Litauien Aitrusis vėdrynas, Norge Engsoleie, Polen Jaskier ostry, Ryssland Лютик едкий, Tyskland Scharfer Hahnenfuß,

Den vanlig smörblomman innehåller som många andra ranunkelväxter giftet anemonol. Förr använd inom folkmedicinen som t.ex. vårtmedel. Undviks av betande djur p.g.a. den beska smaken. Smörblommor i torrt hö är ogiftiga medan ensilage behöver lagras minst 2-3 månader för att giftigheten ska avta. Växten är giftigast vid blommning.

Se även majsmörblomma, revsmörblomma, svalört, åkerranunkel.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.