Hemlock

(Conium maculatum L.) Fam:. Apiaceae

Danmark Skarntyde, Estland Täpiline surmaputk, Finland Myrkkykatko, Island Óðjurt, Lettland Plankumainais suņstobrs, Litauien Kartusis kietis, Norge Giftkjeks, Ryssland Болиголов крапчатый, Tyskland Gefleckter Schierling , Storbrittanien Odört


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Avholm, K, Djurberg L. & Svesson A. 1976. Ogräs i vallar och beten. Konsulentavdelningens stencilserie. Mark-Växter 30. Lantbrukshögskolan. Uppsala.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.