Åkerpilört

(åkerknäa, blekknäa, vanlig åkerpilört, ) (Persicaria maculosa Gray) Fam:. Polygonaceae

Danmark Fersken-Pileurt, Storbrittanien Redshank, Estland Harilik kirburohi, Finland Hanhentatarfloh, HollandPerzikkruid, Island Flóajurt, Lettland Blusu surene, Litauien Demetasis rugtis, Norge Vanleg hønsegras, Polen Rdest plamisty, Ryssland Горец пятнистый, горец почечуйный, Tyskland Floh-Knöterich,

Se även bitterpilört, vanlig pilört, vattenpilört.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att pilörten inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning