Pansy

(Viola spp. ) Fam:. Violaceae

Danmark Stedmoderblomst, Finland Orvokki, HollandViooltje, Island Fjola, Lettland Vijolite, Norge Stemorsblom, Storbrittanien Viol-arter

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning