Stånds

(Senecio jacobaea L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Eng-Brandbæger, Storbrittanien Common Ragwort, Estland Voolme-ristirohi, Finland Jaakonvillakko, HollandJacobskruiskruid, Lettland Jekaba krustaine, Litauien Pievine žile, Norge Landøyda , Polen Starzec jakubek, Ryssland Крестовник Якова, Tyskland Jakobs-Kreuzkraut ,

Stånds, och andra Senecio-arter, innehåller pyrrolizidin-alkaloider som skadar levern och kan orsaka allvarlig förgiftning hos framför allt hästar. Giftet kvarstår i växten efter torkning. Bitter smak och undviks normalt av betesdjur vid god betestillgång. Arten är på frammarsch i sydligaste delen av landet.

Se även korsört/stånds.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.