Field Gromwell

(Lithospermum arvense L.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Ager-Stenfrø, Estland Põld-rusuvars, Finland Peltorusojuuri, HollandRuw parelzaad ?, Island Akursteinajurt, Lettland Tiruma cietsekle, Litauien Dirvinis kietagrudis, Norge Åkersteinfrø, Polen Nawrot polny, Ryssland Воробейник полевой, Tyskland Acker-steinsame, Storbrittanien Sminkrot


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.