Ryssgubbe

(hundrättika, långrova, rysskål, ryssrova, bunaris, bunias, ) (Bunias orientalis L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Takkeklap, Storbrittanien Warty-cabbage, Estland Harilik tõlkjas, Finland Ukonpalko, HollandBunias, Island Rússakál, Lettland Austrumu dižperkone, Litauien Rytine engra, Norge Russekål, Polen Rukiewnik wschodni, Ryssland Свербига восточная, Tyskland Orientalsches Zackenschötchen,

Inkommen från Ryssland under 1700-talet. Lär tidigare på sina håll odlats som prydnadsväxt för sina blommors skull. Ryssgubben provades under början av 1800-talet som foderväxt.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.