Dead-nettle

(Lamium spp. ) Fam:. Lamiaceae

Danmark Tvetand, Island Tvitönn, Norge Tvitann/Dauvnesle, Polen Jasnota, Storbrittanien Plister-arter

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning