Sedan slutet av 1800-talet har man i jordbrukssammanhang i vårt land bedrivit forskning- och försöksverksamhet kring ogräs och ogräskontroll. Förr i tiden var andelen ogräsfrön i den skördade säden mycket hög. Det var inte helt ovanligt att andelen kunde vara 25 procent eller mer. Det skvallrar om en hel del övrig ”grönska” i åkrarna förutom säden. Linné skriver också under sina landskapsresor om färgrika fält med blåklint, vallmo, åkerkål och åkersenap. Kampen mot ogräset blev alltså en viktig del i jordbrukets utveckling och mycket kunskap kom med tiden att samlas vid Lantbrukshögskolan, sedermera Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). All denna erfarenhet borde ju inte bara vara tillgänglig för en mer agrar publik utan också för en bredare allmänhet, inte minst med tanke på dagens mycket stora trädgårdsintresse. När möjligheterna öppnades för en gammal idé att skapa en ”Ogräsrådgivare”, kom arbetet att påbörjades 2007. En ny omarbetad version togs sedan fram under 2018.

Om ”Ogräsrådgivaren”

Du kommer här att få lära dig att känna igen "ogräset", dess egenskaper, uppträdande och livsbetingelser, samt förstå dess roll i växtsamhället som helhet. Detta skapar förutsättningar för att mer effektivt kunna kontrollera ogräset utan att slita ut oss i onödan.

Initiativtagare och huvudansvarig för Ogräsrådgivaren är statsagronom emeritus Håkan Fogelfors, under åren 1987–2010 ansvarig för ämnesområdet ogräsbiologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Har genom åren också givit ut flera floror och läroböcker i växtproduktionslära. Agr. lic. Fredrik Stendahl har ansvarat för digitalisering av bilder, grafik, gränssnitt och layout.

Citering av ”Ogräsrådgivaren” bör ske enligt följande:

Fogelfors, H. & Stendahl, F. Ogräsrådgivaren. Elektronisk publikation, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. https://ograsradgivaren.slu.se/

Följande personer har också på olika sätt bidragit till ”Ogräsrådgivaren”: Anneli Adler, Lars Andersson, Rolf Carlsson, Ebba Fogelfors, Karin Hyllander, Greta Huva, Sigurd Håkansson, Mario Lesnik, Lena Lindgren, Anneli Lundkvist, Ewa Magnuski, Birgitta Mannerstedt Fogelfors, Alexandra Pyé, Tomas Rydberg, J.C. Schou, Niels Sloth (Biopix.dk), Roger Svensson, Titte Svensson, Magnus Torsell, Per Widén, Liv Åkerblom Espeby och Elisabeth Ögren.

Vill du skicka frågor eller synpunkter till oss så använd formuläret nedan

Kontakt

För att lämna synpunkter, information eller ställa en fråga till oss så skicka ett meddelande med formuläret här nedanför.

 

Ämne: *

Ditt namn:

Din e-post:

Ditt telefonnummer:

Meddelande: *

Meddelandet får endast innehålla svenska tecken.
Länkar eller andra specialtecken är inte tillåtna!