VÄLKOMMEN
  
OGRÄSRÅDGIVAREN vänder sig till lantbrukare, trädgårdsodlare, rådgivare, lärare och en växtintresserad allmänhet.

  • Enkel interaktiv artbestämning via tre valfria typer av nycklar.
  • Information om arters biologi och ekologi (t.ex. livsformer och floraförändringar).
  • Kontrollåtgärder, såväl ekologiskt som konventionellt.
  • Litteratur.
  • Fungerar i moderna mobila enheter.

 
Arbetet påbörjades 2008 och omfattar ca 250 vilda växtarter som i Norden kan uppträda som ogräs i olika miljöer. Arbete pågår med att bygga ut med andra funktioner.

Nota bene: Om hemsidan inte verkar fungera bra, pröva att använda en annan nät-läsare. Vi har prövat Explorer, Chrome, Safari och Firefox. Chrome och Safari fungerar bra, mer blandad erfarenhet med Explorer och Firefox.


"Vilka och hur många vi blir på din åker eller i din trädgård beror på våra egenskaper,
vädret, marken och vad du gör för att mota oss och gynna vad du odlar." 

Copyright. Allt bildmaterial och text på dessa sidor är upphovsrättsskyddat. För användning av materialtet utanför dessa sidor, kontakta oss.
Håkan Fogelfors (Idé, texter, nycklar och layout), Fredrik Stendahl (grafik, gränssnitt), Ebba Fogelfors m. fl. (foto), Lars Fällman och Lena Lindgren (databas)